Sunday, 26 November 2017

PIAGAM MADINAH KONSEP NEGARA ISLAM


Hakikat bahawa Malaysia sebagai negara Islam adalah jelas mengikut perlembagaan dan perisytiharan yang dibuat oleh kerajaan.  Namun diakui, penentuan sama ada Malaysia negara Islam dari sudut ‘fizikal’ memang sukar ditentukan. 

Sebenarnya tidak ada satu sukatan, ukuran atau takar yang digunakan untuk menentukan kesahihan taraf sama ada sesebuah negara itu negara Islam atau tidak.

Dalam Islam sendiri tidak menyebut secara jelas mengenai syarat-syarat negara Islam.     Dakwaan bahawa Madinah yang menjadi pusat pemerintahan dan perkembangan Islam sebagai negara Islam tidak pernah diisytiharkan pada zaman Rasulullah.  Malah, pada zaman pemerintahan empat orang khalifah juga tidak berlaku pengisytiharan itu. 

Perjanjian Madinah tidak boleh dianggap satu perlembagaan untuk tertubuhnya sebuah negara dalam ertikata negara berdaulat seperti konsep negara moden sekarang. 

Perjanjian Madinah lebih menekankan kepada persetujuan dan persefahaman antara orang Islam dengan orang bukan Islam hidup di satu lingkungan tempat yang sama dalam keadaan aman, bebas dan mempunyai hak yang sama. 

Sebenarnya, penduduk bukan Islam Madinah tidak menganggap Nabi Muhammad sebagai pemimpin mereka.  Mereka hanya bersetuju dalam perkara berkaitan kepentingan bersama seperti menjaga keselamatan jika diserang musuh dari luar. 

Madinah juga tidak terdapat sempadan negara yang layak dipanggil negara seperti hari ini.  Justeru, tidak tepat jika dikatakan Nabi Muhammad pemimpin pertama negara Islam Madinah. 

Masyarakat Madinah tidak berkerajaan seperti konsep negara sekarang.  Mereka hidup berkabilah yang masing-masing mempunyai ketua. 

Perjanjian atau Piagam Madinah tidak menyebut atau melantik Nabi Muhammad sebagai ketua kerajaan.  Orang Islam menghormati Rasulullah bukan atas status pemimpin negara, tetapi sebagai pesuruh Allah. 

Rasulullah diutuskan untuk tugas memimpin manusia di seluruh dunia dan sepanjang masa.  Rasulullah bukan sekadar pemimpin negara seperti didakwa oleh mereka yang melihat Madinah sebagai negara Islam. 

Seluruh umat Islam adalah ‘rakyat’ kepada Nabi Muhammad, di dunia dan akhirat.  Rasulullah pemimpin agung untuk seluruh umat Islam tanpa sempadan negara, bangsa, budaya dan masa, serta dalam semua aspek berkaitan. 

Jika, Nabi Muhammad dianggap ketua negara Madinah, bagaimana pula kedudukan umat Islam yang berada di luar Madinah.  Adakah mereka tidak menjadi rakyat atau umat Nabi Muhammad?     

Jadi, tidak tepat jika dikatakan Nabi Muhammad sebagai ketua negara yang meletakkan sama taraf dengan pemimpin negara seperti yang ada kini. 

No comments:

Post a Comment