Sunday, 19 November 2017

HUBUNGAN JIN DAN MANUSIA

Hubungan manusia dan jin. Al-Quran menjelaskan mengenai Nabi Sulaiman yang memerintah manusia dan jin. Pada masa itu, sebahagian jin dengan izin Allah diperintahkan bekerja untuk Nabi Sulaiman. 

Mereka membuat apa saja dikehendaki Nabi Sulaiman, seperti membuat gedung yang tinggi, patung, piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku (rujuk surah Saba', ayat 12-13). 

Peristiwa Nabi Sulaiman memberikan tugas kepada kaum jin menunjukkan jin mempunyai kemahiran dan ilmu pengetahuan dalam bidang pembinaan dan kejuruteraan. 

Ibnu Taimiyyah membahagi manusia yang mampu memerintah jin kepada tiga peringkat. Pertama, memerintah jin sesuai dengan yang diperintahkan Allah, yakni beribadah hanya kepada-Nya. Siapa yang melakukan ini, ia termasuk wali Allah yang paling utama. 

Kedua, memanfaatkan jin untuk tujuan mubah (bukan yang dilarang bukan pula yang dianjurkan agama) sambil memerintah melaksanakan kewajipan dan menghindari larangan Allah. Orang seperti ini bagaikan raja. Kalaupun ia termasuk wali Allah, peringkatnya di bawah peringkat pertama. 

Ketiga, menggunakan jin untuk hal dilarang Allah dan Rasul, seperti syirik serta membunuh. Manusia yang termasuk kategori ini menurut Ibnu Taimiyyah sebenarnya tertipu oleh tipu daya syaitan. 

Syeikh Muhammad Mutawalli asy-Syarawi, ulama al-Azhar kontemporari, berpendapat Allah SWT dengan kudrat-Nya mampu menjadikan jenis makhluk yang rendah memperalat dan mengatasi makhluk yang berkedudukan tinggi. 

Jin yang baik, mungkin bersikap baik seperti manusia. Namun ada hadis membandingkan sifat baik jin itu menyamai sikap manusia paling jahat. 

Menurut asy-Syarawi, jin tidak mungkin rela diperalat oleh sesiapapun. Dengan demikian, boleh dikatakan bahawa tidak ada jin yang ditundukkan atau diperalat manusia, kecuali yang jahat. Ini bermakna, mereka yang berdamping dengan jin hanya menjerumuskan diri ke lembah kehinaan. Lama kelamaan, manusia yang berdamping dengan jin itu akan berada di bawah pengaruh jin.

No comments:

Post a Comment